|  Strona główna  |  Uczestnictwo  |  Dojazd i noclegi  |  Program  |  Archiwum  |  English  |
Udział w konferencji jest bezpłatny dla członków PTMiRG (z aktualnie opłaconymi składkami).
Do Towarzystwa można wstąpić składając deklarację członkowską (pocztą na adres PTMiRG do 15.11.2016 lub na miejscu) oraz opłacając składkę członkowską - patrz niżej.


Osoby nie będące członkami PTMiRG mogą wziąć udział w konferencji wspierając Towarzystwo kwotą 200 PLN. Zostaną one przyjęte w poczet Członków Wspierających, co wiąże się z uzyskaniem praw wynikających z §14 Statutu PTMiRG. Opłatę tytułem wpisowego należy przelać na rachunek Towarzystwa.

Zgłoszenie udziału w Konferencji odbywa się poprzez wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz skanu dowodu wpłaty składki członkowskiej lub wpisowego na adres konferencja(at)pza.org.pl


Składkę członkowską lub wpisowe należy wnieść na rachunek:

Polskie Towarzystwo Medycyny i Ratownictwa Górskiego
ul. Dębowa 2
43-370 Szczyrk
Bank PEKAO SA 39 1240 6449 1111 0010 4330 3248
tytuł przelewu: "Imię Nazwisko składka członkowska za rok ..." lub "wpisowe"

Wysokość składek rocznych:
lekarze - 100 PLN
inne zawody medyczne i ratownicy GOPR/TOPR - 50 PLN

Noclegi i wyżywienie uczestnicy organizują sobie i opłacają we własnym zakresie.
Potwierdzenie udziału w Konferencji zostanie przesłane drogą mailową

kontakt: konferencja(at)pza.org.pl